Nordhavn Bygg AS

Nordhavn Bygg AS er et veletablert byggmesterfirma i Sarpsborg.

Vi kan tillby tjenester som

  • Tillbygg/Nybygg
  • Restaurering
  • Oppussing
  • Skadesanering
  • Bekjempelse av trenedbrytende sopp
  • Utbedring av råteskader

Vi utfører også skadetaksering.